Author: Miller

Kend din kystplads

Kystpladser til havørreder på de åbne kyster er der masser af. Mange af dem er beskrevet og i artiklen ”Kystpladser til havørred”, er der beskrevet, hvordan du finder dem. I artiklerne ”Fisk havørred effektiv”,...

Kystpladser med luftfoto

Kystpladser til havørred

Kystpladser – hvor fanger man havørred Kystpladser til havørred får man sjældent serveret helt præcist, men der er en række værktøjer, der gør du kan finde dine egne og nye pladser. Få kystpladser bliver...

Genudsætning af fisk

Genudsætning af havørreder

Genudsætter man en havørred, er selve håndteringen af den vigtig for dens overlevelse. Bliver den genudsatte havørred håndteret forkert, er risikoen for den senere dør af de skader, den har pådraget sig meget stor....

Havørredens byttedyr - Rejer

Rejer – Havørredens byttedyr

Havørredens byttedyr – Rejer Rejer er et af havørredens foretrukne byttedyr, og i perioder er der kun rejer i havørredernes maveindhold. Du kan finde rejer i havørredernes maveindhold fra det tidlige forår til langt hen på...

sådan fanger man havørred

Tobis – havørredens byttedyr

I det tidlige forår kommer de første tobis ind i det kystnære vand. Et af havørredens foretrukne byttedyr. Havørrederne følger lige efter med samme formål som tobisen. Varmt vand, kilden til det første liv,...

æsker til blink

Blinkæsker til kystfiskeri

Blinkæsker til kystblink Blink til kystfiskeri kan give anledning til problemer med opbevaringen af dem i vadejakken. Normale æsker bliver meget store, og kan kun med besvær være i vadejakken. Blinkæsker med horisontale rum er en...

kystfiskeri i fjorden

Havørreder i fjorden

Fiskeri efter havørreder i fjordene er ofte sæsonbetonet. Vandtemperatur og udbud af føde er de to afgørende faktorer. Derudover er der faktorerne som tilgang af ferskvand, der især har betydning i de kolde måneder...