Category: Fiskestrategi

Den rette fiskestrategi til kystfiskeri efter havørred bliver det en hel del nemmere. Med den rette fiskestategi og en målrettet indsats vil dine fangster øges væsentlig og nulturene vil blive udskiftet med havørreder i hånden. Optimer din indsats og fang flere havørreder på kysten på samme tid som du brugte før med den rette fiskestrategi.

Kystfiskeri efter havørred

Havørred i april

Havørreder i april måned er måske den bedste måned på hele året til kystfiskeri efter havørreder. Det er ikke uden grund for netop nu stiger vandtemperaturen, ædelysten stiger, havørrederne kommer ind kystnært på jagt...

Flådstop til kystwoblere

Kystwoblere, spinstop og flådstop

Kystwoblere til havørreder er blevet uhyre populære de seneste år og ikke uden grund. Det er et af de bedste agn til havørreder. Kystwoblere som gennemløbere er de mest udbredte, hvor man undgår brækstangseffekten,...

Havørred forår kystwobler

Havørred om foråret – Kystfiskeri

Havørred i foråret, marts, april og maj måned er nok det bedste tidspunkt på året for mange kystfiskere i jagten på havørreden. Havørreder i foråret begynder at æde igen efter havørredens stofskifte igennem vinteren...