Category: Fiskestrategi

Den rette fiskestrategi til kystfiskeri efter havørred bliver det en hel del nemmere. Med den rette fiskestategi og en målrettet indsats vil dine fangster øges væsentlig og nulturene vil blive udskiftet med havørreder i hånden. Optimer din indsats og fang flere havørreder på kysten på samme tid som du brugte før med den rette fiskestrategi.

Havørred forår kystfiskeri

Havørred om foråret – Kystfiskeri

Havørred i foråret, marts, april og maj måned er nok det bedste tidspunkt på året for mange kystfiskere i jagten på havørreden. Havørreder i foråret begynder at æde igen efter havørredens stofskifte igennem vinteren...

Havørred kystflue

Indspinning til havørreder

Indspinningshastigheden eller hastigheden hvorpå man indtager sin flue, kan bringe enhver kystfisker efter havørreder i ligeså meget tvivl, som det man har for enden af linen – når man ikke fanger noget. Er der slet...