Category: Fiskestrategi

Den rette fiskestrategi til kystfiskeri efter havørred bliver det en hel del nemmere. Med den rette fiskestategi og en målrettet indsats vil dine fangster øges væsentlig og nulturene vil blive udskiftet med havørreder i hånden. Optimer din indsats og fang flere havørreder på kysten på samme tid som du brugte før med den rette fiskestrategi.

Flådstop til kystwoblere

Kystwoblere, spinstop og flådstop

Kystwoblere til havørreder er blevet uhyre populære de seneste år og ikke uden grund. Det er et af de bedste agn til havørreder. Kystwoblere som gennemløbere er de mest udbredte, hvor man undgår brækstangseffekten,...

Havørred forår kystwobler

Havørred om foråret – Kystfiskeri

Havørred i foråret, marts, april og maj måned er nok det bedste tidspunkt på året for mange kystfiskere i jagten på havørreden. Havørreder i foråret begynder at æde igen efter havørredens stofskifte igennem vinteren...

Havørred kystflue

Indspinning til havørreder

Indspinningshastigheden eller hastigheden hvorpå man indtager sin flue, kan bringe enhver kystfisker efter havørreder i ligeså meget tvivl, som det man har for enden af linen – når man ikke fanger noget. Er der slet...