123fisk.dk - Kystfiskeri efter havørred Blog

Genudsætning af fisk

Genudsætning af havørreder

Genudsætter man en havørred, er selve håndteringen af den vigtig for dens overlevelse. Bliver den genudsatte havørred håndteret forkert, er risikoen for den senere dør af de skader, den har pådraget sig meget stor....

Havørredens byttedyr - Rejer

Rejer – Havørredens byttedyr

Havørredens byttedyr – RejerRejer er et af havørredens foretrukne byttedyr, og i perioder er der kun rejer i havørredernes maveindhold. Du kan finde rejer i havørredernes maveindhold fra det tidlige forår til langt hen på efteråret....

sådan fanger man havørred

Tobis – havørredens byttedyr

I det tidlige forår kommer de første tobis ind i det kystnære vand. Et af havørredens foretrukne byttedyr. Havørrederne følger lige efter med samme formål som tobisen. Varmt vand, kilden til det første liv,...

æsker til blink

Blinkæsker til kystfiskeri

Blinkæsker til kystblink Blink til kystfiskeri kan give anledning til problemer med opbevaringen af dem i vadejakken. Normale æsker bliver meget store, og kan kun med besvær være i vadejakken. Blinkæsker med horisontale rum er en...

kystfiskeri i fjorden

Havørreder i fjorden

Kystfiskeri efter havørreder i fjordene er ofte meget spændende, da det ofte foregår på lavt vand, og fiskene kan være mange. Bunden i det fleste fjorde er ikke den leopardbund, vi gerne vil have...

Badekar til havørreder på kysten

Havørred i badekar

Havørreder i badekarret på kysten Hvor fanger jeg havørred har mange spurgt sig selv om. Alt for mange vil pege lige ud mod horisonten og sige “derude”. I stedet burde man nok pege en...

Havørredens Hemmeligheder

Havørredens Hemmeligheder består af en række af foreløbig 6 film, hvor de medvirkende serverer mange års erfaringer efter havørreder på kysten på et sølvfad. Filmen gennemgår metoder og årstider på en let tilgængelig og meget...