123fisk.dk - Kystfiskeri efter havørred Blog

Gode blink til havørred - Bornholmerpilen

Blink til havørred – 5 gode blink til kystfiskeri

Blink til havørred fra kysten kan være en jungle, så her vil jeg give mit bud på, hvilke 5 gode blink til kystfiskeri efter havørred du kan bruge. Blinkene til havørreder jeg nævner her...

Havørred forår kystfiskeri

Havørred om foråret – Kystfiskeri

Havørred i foråret, marts, april og maj måned er nok det bedste tidspunkt på året for mange kystfiskere i jagten på havørreden. Havørreder i foråret begynder at æde igen efter havørredens stofskifte igennem vinteren...

Kystfiskeri og overnatning på stranden eller i shelter

For os der fisker og laver mad på tur

Kystfiskeri og friluftsliv er en fantastisk kombination, der giver mere fisketid. Du kommer ud, og har masser af tid. Du skal ikke være hjemme før næste dag, og du kan uden transport nå den...

liner til kystfiskeri efter havørred

Liner til kystfiskeri

Liner til spinnefiskeri efter havørred på kysten Der findes mange fletliner, fusionsliner og nylonliner til kystfiskeri efter havørred, som kan benyttes, men jeg vil her give mit bud på 6 liner til kystfiskeriet, som virker, og...

Havørred kystflue

Indspinning til havørreder

Indspinningshastigheden eller hastigheden hvorpå man indtager sin flue, kan bringe enhver kystfisker efter havørreder i ligeså meget tvivl, som det man har for enden af linen – når man ikke fanger noget. Er der slet...

havørred om vinteren

Havørred om vinteren – Kystfiskeri

Havørred om vinteren og kystfiskeri kan være en kold fornøjelse, men kan også være enormt givtigt, når man først finder dem. Jeg vil i dette indlæg komme ind på havørredens levevis, fysiske behov, valg af...

apps til kystfiskeri efter havørred

Kystfiskeri efter havørred – apps og www

Apps og www til kystfiskeri Kystfiskere på jagt efter de perfekte forhold til havørreder har i dag en række teknologiske hjælpemidler man med fordel kan benytte sig af i dag. Smartphonen som er hvermandseje...

Havørred og sommerfiskeri

Havørred om sommeren – i dagtimerne

Havørred om sommeren Havørred om sommeren har automatisk været forbundet med nattefiskeri. Det er dog en myte, at havørrederne ikke kan fanges i dagtimerne om sommeren, uanset hvor varmt vejret er. Ikke på noget...

Hornfisk på Silkekrogen

Hornfisk – sådan fanger du dem

Hvordan fanger man hornfisk, blink og fluer til hornfisk, Silkekrogen til hornfisk, medefiskeri efter hornfisk er emner jeg vil komme ind på i dette indlæg, som er et højdepunkt for mange lystfiskere, der ikke...

Kend din kystplads

Kystpladser til havørreder på de åbne kyster er der masser af. Mange af dem er beskrevet og i artiklen ”Kystpladser til havørred”, er der beskrevet, hvordan du finder dem. I artiklerne ”Fisk havørred effektiv”,...